SinfuL^BoY-Vsetko o CS 1.6 a ine

Cheaty

Edituj súbor "config.cfg" ktorý je v adresári:
"C:\Documents and Settings\???\My Documents\18 WoS Haulin"
Zmeň druhý a tretí riadok na nasledovné hodnoty:

uset g_console "1"
uset g_developer "1"

Potom v hre zapni konzolu klávesom [`] alebo [~] a píš nasledujúce kódy:

cheat money     - pridá $5000000
cheat driver     - pridá náhodného vodiča do tvojej spoločnosti
cheat company    - zoznam spoločností
cheat company <0-23> - zoznam pobočiek zadanej spoločnosti
cheat company <0-23> - teleport do zadanej spoločnosti a pobočky
cheat rating     - zoznam hodnotení
cheat rating <0-23> - nastavenie hodnotenia spoločnosti
cheat test_cargo   - ?
edit         - spustí editor máp
exit         - návrat do hlavného menu
quit         - ukončí hru
sys_info       - zobrazí informácie o operačnom systéme

Ak na prázdnom riadku v konzole stlačíš kláves [Tab], vypíše sa zoznam všetkých
konzolových kódov.