SinfuL^BoY-Vsetko o CS 1.6 a ine

Cheaty

V "Options" menu povoľ konzolu.
Potom klávesou [~] otvor konzolu a napíš: seta thereisacow "1337" a stlač [Enter].
Znovu otvor konzolu a zadávaj nasledujúce kódy a potvrzduj ich klávesom [Enter]:


give all          - prístup ku všetkým zbraniam
god               - nesmrteľnosť
noclip            - prechádzanie stenami
notarget          - nepriatelia ťa budú ignorovať
give ammo         - doplnenie munície
jump_height #     - nastaví gravitáciu na zadanú hodnotu (normálna gravitácia = 39)
timescale #       - nastaví rýchlosť na zadanú hodnotu (normálna rýchlosť = 1.00)
cg_LaserForceOn 1 - laserové zameriavanie pre všetky zbrane
demigod           - nesmrteľnosť, ale obrazovka sa bude stále triasť
ufo           - lietanie
r_fullbright      - budeš ľahšie vidieť veci
cg_drawGun        - neuvidíš svoju zbraň
cg_fov            - zoom pre všetky zbrane
give #            - pridá zadanú vec
map #             - zmení mapu (zoznam nižšie)
spdevmap #        - zmení mapu (zoznam nižšie)


Mená máp:
---------
Používaj s kódom map alebo spdevmap.

killhouse
cargoship
coup (intermission sequence)
blackout
bog_a
hunted
ac130
bog_b
airlift
aftermath (intermission sequence)
village_assault
scoutsniper
village_defend
ambush
icbm
launchfacility_b
jeepride