SinfuL^BoY-Vsetko o CS 1.6 a ine

Skype

<!--
Skype 'Add me to Skype' button
http://www.skype.com/go/skypebuttons
-->
<script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:TVOJE SKYPE MENO?add"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/add_green_white_195x63.png" style="border: none;" width="195" height="63" alt="Add me to Skype" /></a>

Toto je ale programovací jazyk Java Script - nefunguje na Web Garden l Zone.
Aby fungoval, použi len zvýraznený text - klasické HTML (v jednoduchých Java Scriptoch je väčšinov prapodstatou HTML kód).

Náhľad:

Add me to Skype